14:48 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 4659

Giảng tại Community...
Lượt xem: 3021

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3296

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2804

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2950

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2932

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 5187

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4885

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3358

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5427

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3166

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8774

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3506

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3197

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6731

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 4034

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5915

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3279

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6134

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3364

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 4180

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3748