15:24 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4885

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5427

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6134

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5915

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3359

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3197

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 4034

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3167

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3364

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8774

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3280