16:43 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3167

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3280

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4885

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6135

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3359

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8774

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3507

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3197

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6731

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5428

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 4034