22:51 ICT Thứ ba, 23/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3284

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5429

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3202

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3368

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3511

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8779

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3362

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4889

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6137

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 4037

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3172