16:03 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Quảng Đức (VN) 1994

Thiền thất đả từ ngày 31/8 đến ngày 05/09 năm 1994, các phần khai thị xem tại :
Phần đầu:

Phần 2 :  
Quangduc7: Ngoài công án thoại đầu, có thiền khác? http://youtu.be/LJjFiEKB4Dc,
Quangduc8: Tứ Liệu Giãn của Lâm Tế: http://youtu.be/_5W3t-Gg3oU,
Quangduc9: Người nữ có được kiến tánh không? http://youtu.be/m9r4evE57AE,
Quangduc10: Kiến tánh có phải phá sơ quan không? http://youtu.be/i4vyiDf2ADw,
Quangduc11: Tọa thiền trong đầu nghĩ gì không? http://youtu.be/rcmxp5ybMFM,
Quangduc12: Nhất môn thâm nhập: http://youtu.be/wGqlu81Wvgs.

 
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5915

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5428

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6135

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 4034

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3280

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3366

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6731

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4885

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3359

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3167

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8774

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3507