21:37 ICT Thứ ba, 23/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3511

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5429

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5921

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6735

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3202

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8779

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3368

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3172

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4889

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 4037

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3361