16:46 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Pháp Âm Khai Thị

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Theo Dấu Chân Xưa » Chia sẻ

Tham Thiền Không Bí Quyết...

Tham Thiền Không Bí Quyết...

... Chỉ cần sanh tử thiết.

Thiền và Giáo

Thiền và Giáo

Thiền-môn khi thất truyền thì trở thành Giáo-môn ...

Hồ nghi

Hồ nghi

Người tham thiền thường hay tự vẽ bùa (phù) rồi mang bên mình như một vật báu ...

Giải ngộ và Chứng ngộ

Giải ngộ và Chứng ngộ

Thiền-sư Bác Sơn khai-thị : Một chữ Ngộ, môn hạ Tổ-sư gọi là thuốc độc hãy còn chẳng lưu lại, huống là ngộ ư ? Nay chẳng tránh phạm húy, mà nói đến chữ ngộ, khiến trí ngu có chỗ so chọn, Tông - Giáo có chỗ phân chia, hành giả chẳng sa vào con đường hiểm trở, thật là sự giúp ích trên đường tu hành.

Nghi thức Thiền tông

Nghi thức Thiền tông

Bạn có biết ?

Phân biệt nghi tình và vô ký

Phân biệt nghi tình và vô ký

Hành giả tham thiền cần phân biệt được hai cảnh giới nầy trong khi dụng công mới không bị nhầm :

Sanh-tử

Sanh-tử

Sanh tử là gì ?

Tham Thiền Không Bí Quyết, Chỉ Cần Sanh Tử Thiết

Tham Thiền Không Bí Quyết, Chỉ Cần Sanh Tử Thiết

Các bạn thân mến, thời gian gần đây nhiều bạn đọc gởi thơ đến BBT than khó phát khởi nghi tình ?

Thiền sư Nguyệt Khê

Câu chuyện của Thần y

Chuyện không có thật ...

Thiền sư Thạch Liêm

Lời Cáo Bạch Dán Ở Các Chùa VN Năm 1695

Cuối tháng giêng năm Ất-hợi (1695), Thiền-sư Thạch Lliêm (1633-1704) (TQ) sang thăm VN theo lời mời của chúa Nguyễn. Nhằm chấn hưng Chánh-pháp trong nước Chúa nhờ Ngài viết vài lời cảnh sách tứ chúng, bài "Lời Cáo Bạch" được đem dán ở tất cả các Chùa thời bấy giờ. Nhân dịp đầu xuân, chúng ta cùng nhau xem lại di bút của tiền nhân coi như hái lộc đầu năm mới vậy.