16:34 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 15365932 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2024 16:34
macosx 1565284 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2024 12:07
linux3 289748 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2024 16:32
linux2 177839 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2024 16:01
windowsnt 144841 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2024 16:06
windows7 53289 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2024 02:43
windowsxp2 35974 Thứ sáu, 21 Tháng Sáu 2024 09:35
windowsnt2 13178 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2024 09:02
windowsvista 4644 Chủ nhật, 23 Tháng Sáu 2024 01:44
windows98 2830 Thứ sáu, 15 Tháng Chín 2023 01:39
windows 2619 Thứ hai, 20 Tháng Năm 2024 10:44
windows2003 1100 Thứ hai, 25 Tháng Ba 2024 15:26
windows2k 151 Thứ hai, 05 Tháng Hai 2024 19:16
mac 99 Thứ tư, 05 Tháng Bảy 2023 01:57
openbsd 74 Thứ bảy, 22 Tháng Sáu 2024 22:47
os22 61 Thứ sáu, 01 Tháng Chín 2023 07:42
macppc 27 Chủ nhật, 06 Tháng Tám 2023 10:07
windows95 21 Thứ hai, 04 Tháng Chín 2023 21:55
windowsce 18 Chủ nhật, 03 Tháng Chín 2023 05:47
windowsme 17 Chủ nhật, 03 Tháng Chín 2023 20:59
windowsxp 16 Chủ nhật, 04 Tháng Sáu 2023 12:05
netbsd2 15 Thứ hai, 06 Tháng Ba 2023 05:40
freebsd 15 Thứ hai, 03 Tháng Bảy 2023 15:33
os2 5 Chủ nhật, 23 Tháng Sáu 2024 01:44
netbsd 3 Thứ hai, 06 Tháng Hai 2023 11:39
windowsme2 2 Thứ hai, 06 Tháng Hai 2023 13:12
openbsd2 1 Thứ năm, 15 Tháng M. hai 2022 07:26