15:17 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4659

Giảng tại Community...
Lượt xem: 3021

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3297

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2805

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2950

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2932

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 5187

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4885

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3359

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5427

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3166

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8774

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3506

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3197

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6731

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 4034

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5915

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3279

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6134

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3364

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 4180

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3748