20:56 ICT Thứ ba, 23/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4664

Giảng tại Community...
Lượt xem: 3025

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3299

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2808

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2955

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2940

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 5190

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4889

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3361

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5429

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3172

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8779

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3511

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3202

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6735

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 4037

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5921

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3284

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6136

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3368

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 4183

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3753