15:20 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Trang nhất » Audio Giải Đáp » Giải đáp thắc mắc tst - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 12 - mp3

Thứ năm - 28/03/2013 15:25 Xem: 2373

551/ Trình con tham thiền nhức đầu, vậy phải làm sao ?

552/ Con muốn vừa tham vừa học có được khg ?

553/ Thắc mắc pháp có chỗ sanh chăng ?

554/ Nghĩa “vô sanh” của nhà Phật ?

555/ Trình tụng Kinh nhiều mà chưa thực hành theo pháp môn nào ?

556/ Thắc mắc “bổn tâm tự tịnh” mà sao phải khởi nghi tình ?

557/ Hành giả trình bày nhân duyên đến với Thiền-tông, SP khai thị tham thiền là để phát hiện bổn lai diện mục.

558/ Khai thị “Đạo do tâm ngộ bất tại tọa”, chuyện rùa biển và rùa giếng.

559/ “Cuồng tâm ngưng nghỉ tức Bồ-đề”, xin SP khai thị ? (phần đầu), (phần cuối).

560/ Tham như thế nào để có nghi tình ?

561/ Có phải tham thiền khg bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết khg ?

562/ Nghĩ đến cái chết sẽ tự hối thúc công phu ?

563/ Thắc mắc nghi tình khg kéo dài, xin khai thị ?

564/ Trình thơ kệ, SP giảng “tánh không” chẳng có nghĩa lý.

565/ “Tri” là cửa của mọi tai họa, xin SP khai thị ?

566/ “Sự sự vô ngại pháp giới” trong kinh Hoa-nghiêm là sao ?

567/ “Khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo”, xin khai thị ?

568/ Trình : Con tu chỉ mong giải thoát cái khổ trước mắt. SP khai thị.

569/ Làm như Phật mới KT, nhưng nghiệp thức của con thì làm sao ?

570/  Phá Sơ quan, Trùng quan và Lao quan thì được KT chưa ?

571/ Ngài Nguyệt Khê dạy “khán” còn ngài Lai quả dạy “đề” thoại đầu là sao ?

572/ Hỏi bài kệ nói về tâm, tánh. Xin SP giảng ?

573/ Cái Tánh-thấy với Phật-tánh có khác nhau khg ?

574/ Hành động đánh, hét, mắng của các vị Tổ là nhằm mục đích gì ?

575/ Thế nào là chánh nghi, thế nào là tin tự tâm … ?

576/ Cúng dường cho đạo nhân vô tâm được phước ?

577/ Thế nào là “mắt huệ sáng, lý tánh thông, chí kiên cố” ?

578/ Lìa “tứ cú” và “nghĩa ba câu” là để phá chấp phải khg ?

579/ Trình cảnh giới “vô ký khg”, SP khai thị ?

580/ Trình kiến giải các vị Bồ-tát đều có sở nguyện vậy chúng con thì sao ?

581/ Ngộ và Kiến-tánh có khác nhau khg ?

582/ “Vô thỉ vô minh” có phải là thức thứ 8 khg ?

583/ Có nhiều vị bên Giáo-môn cho Như-lai-thiền khg khác TST, xin SP khai thị ?

584/ Thọ giới Bồ-tát mà phạm thì có nhân quả gì khg ?

585/ Vì sao người ở Tòng-lâm khg được nhận của Tín-thí và thu nhận đệ tử ?

586/ Trình sở chứng, SP dạy phải bỏ hết sở đắc.

587/ Trong khi tham thiền, sự hiểu biết chen vô thì có hại gì khg ?

588/ Vì sao trong hư khg bỗng nhiên sanh ra sơn hà đại địa ?

589/ Trước khi chưa có vũ trụ con người ở đâu ? Có vũ trụ rồi thì con người từ đâu mà sinh ra ?

590/ Nguyên nhân dẫn đến bất hòa hợp trong Tăng-đoàn là do khg đại diện cho Tam-bảo để truyền Giới phải không ?

591/ Ngài Lai quả nghi “khg biết” cực điểm mà lại “biết” hai con rệp cắn nhau ?

592/ Làm sao phát khởi nghi tình ?

593/ Có duyên mới độ được, sao nói độ tận chúng sanh ?

594/ Không biết làm sao được khai ngộ ? ngộ rồi đồng như chưa là sao ?

595/ “Bồ-tát hành phi đạo tức thông đạt Phật-đạo” nghĩa này thế nào ?

596/ Nhận nhiều tài vật của tín thí để thúc đẩy tu hành, vậy có được khg ?

597/ Nghệ sĩ sống hết mình trong vai diễn như vậy có tạo nghiệp khg ?

598/ Con chưa rõ pháp “tứ nhiếp” của Bồ-tát có giống với Bố-thí trong kinh Kim-cang ?

599/ Khai ngộ, chứng ngộ và triệt ngộ là như thế nào ?

600/ Nghiên cứu Kinh thình lình hiểu được có phải là giải ngộ khg ?

-------------------------------------------------

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: Út Ẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn