16:26 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Audio Giải Đáp » Giải đáp thắc mắc tst - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 11 - mp3

Thứ năm - 28/03/2013 15:19 Xem: 2738

502/ Hành giả đạp xích lô phát tâm tham thiền.

503/ Trình công phu bị nhức đầu tức ngực, Sp khai thị ?

504/ Ăn thịt cá có ảnh hưởng đến tham sân si khg ?

505/ Khai thị tham TST quên nhiều là tốt.

506/ Hành giả TST muốn phát tâm phổ biến bạn bè phải thế nào mới đúng ?

507/ Người niệm Phật cần phải rõ tông chỉ Tịnh-độ mới hướng dẫn người khác.

508/ Phật-tử thọ Bồ-tát giới trong tháng phải ăn ngọ 6 ngày là ý nghĩa gì xin SP khai thị ?

509/ Xin khai thị cái “không biết” cho con hiểu ?

510/ Nghi tình nặng có giảm tội khg ? (phần đầu), (phần cuối).

511/ Trình bày những trở ngại chướng duyên trên đường hành TST ?

512/ Khi chuyển thành Đại-viên-cảnh-trí, những hạt giống tốt xấu có còn trong thức thứ 8 khg ?

513/ Trình cái “khg biết” xin Sp khai thị ?

514/ Trình bày nguyện vọng và thỉnh cầu Sp giúp đở để tu hành đến kiến Tánh ?

515/ Thắc mắc ...sắc bất dị khg... Xin Sp khai thị ?

516/ Con thấy Phật từ bi, Di-lạc hoan hỷ còn Tổ Đạt-ma giận dữ, xin Sp giải thích ?

517/ Thế nào là Bát-nhã, thế nào là hành thâm Balamật ?

518/ Thế nào là "chiếu kiến ngũ Uẩn giai khg" ?

519/ Sao con chiêm bao thấy người đã chết, Sp giảng đến Lao-quan mới hết chiêm bao ?

520/ Giảng “nghĩa ba câu” trong kinh Kim-cang ?

521/ Sp xem dùm ba mẹ con đã siêu thoát chưa ? Sp dạy con cúng cách nào cho họ được siêu ?

522/ “Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ” xin Sp khai thị ?

523/ Sp giảng Thiền-giáo và TST, ngộ khg phải là biết đáp án của câu thoại.

524/ Xin khai thị về ĐLTH TST cho chúng con hiểu ?

525/ “Y pháp bất y nhân” là sao ?

526/ Làm sao biết cái pháp nào chánh, pháp nào tà ?

527/ Xin Sp giải thích lợi ích giữa ngồi thiền và tham thiền như thế nào ?

528/ Thiền-tông và Tịnh-độ khác nhau như thế nào, ý nghĩa 49 ngày tuần thất ?

529/ Tình yêu tình thương, Giới-luật là rào cản, tại sao Ma-đăng-già nhiếp được A-nan ? (phần đầu), (phần cuối).

530/ Công phu thế nào là ít phí sức và thế nào là phí sức Sp ?

531/ Trình bày tâm trạng của mình đối với TST, xin Sp dạy ?

532/ “Hừng hực hơi nóng toát mồ hôi, chiếc áo mẹ sanh chưa từng ướt”, xin Sp khai thị ?

533/ Trình công phu và hỏi về nghi tình, Sp khai thị ?

534/ A-nan bị nạn thì nhờ Chú, chúng con ngày nay còn nhờ Chú được khg ? 

535/ Xin SP giảng “tứ hoằng thệ nguyện” ?

536/ Xin SP giảng ý nghĩa giới Thinh-văn & giới Bồ-tát ?

537/ Giảng “y nghĩa bất y ngữ”, tứ tướng của phàm phu và tứ tướng của bậc Thánh ?

538/ Làm ruộng xịt thuốc sâu thì nhân quả như thế nào ?

539/ Cư-sĩ thọ giới Bồ-tát xuất gia có được khg ?

540/ Nhân quả trong đời sống con người và làm ruộng rẩy ?

541/ SP kể chuyện đi bình bát nửa năm và việc duy trì sinh hoạt của Thiền-đường mà không nhờ tụng Kinh đi đám.

542/ Giảng tác dụng của Chú là không cho ý thức suy nghĩ, trì có tác dụng là do tâm chứ khg phải do Chú.

543/ Vô tưởng, ngủ mê và chết giấc trong ba trường hợp trên ý thức ở đâu ?

544/ Chấp ngã của thức thứ 7 như thế nào ?

545/ Con thắc mắc tại sao hỏi Sp cái gì Sp cũng đáp được, còn người khác thì chưa ?

546/ Hành giả đã kéo dài được nghi tình thì khi ngủ có tự khởi nghi được khg ?

547/ Nhìn vào cái “khg biết” hay giữ biết cái “khg biết”, xin Sp khai thị ?

548/ Trình kiến giải “thực tướng vô tướng”, Sp hỏi người biết đó là ai ?

549/ Trình kiến giải có cái vốn “không” và lý nhân duyên, Sp khai thị ?

550/ Một hành giả chấp ngồi là tu, Sp khai thị.


Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: Út Ẩn

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn