15:08 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Hưng Phước (VN) 1999

Hungphuoc1: Giới thiệu vũ trụ quan: http://youtu.be/NuSQHrfcg_s,
Hungphuoc2: Thân thể của tánh bát nhã: http://youtu.be/LjCV7EVvDAw,
Hungphuoc3: Chẳng thể thấy bản thể: http://youtu.be/gCcMgJk7tZE,
Hungphuoc4: Người chủ trương thì bị nhân quả: http://youtu.be/KcWJ8ykEm84,
Hungphuoc5: Tu bát quan trai: http://youtu.be/1r_GFhU6Mh0,
Hungphuoc6: Phật pháp là hiện bản tâm: http://youtu.be/WZVTSbHcyKY.
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3506

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4885

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6731

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8774

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3166

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 4034

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3197

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5915

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3279

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5427

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3364