16:59 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Trang nhất » Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp mặt một lần già,
Một lần gió thổi một lần lạnh!

 

       Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với người biên tập rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm!.

     Đáp rằng : Người biên tập chẳng có ý hoằng Giáo môn lại càng không có ý hoằng Tổ Sư Thiền vì sợ làm mù mắt người mà bị đọa! Tôi học theo người xưa mang khúc Nhạc Cổ Không Lời tới những ai đang thao thức kiếp nhân sinh, cùng đại chúng tới trước cửa Tổ sư hỏi đường sanh tử, giúp người nghe tin tự tâm mà phát khởi nghi tình!... Bạn nào chẳng bị lời nói Tổ sư lường gạt Tôi nguyện cùng người ấy kết bạn đồng tham!

Chào thân ái...

Đạo Hiền