16:36 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Audio Giải Đáp » Giải đáp thắc mắc tst - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 05 - mp3

Thứ tư - 27/03/2013 15:06 Xem: 2300
201/ Tin tự tâm là như thế nào mới đúng ? Mục đích tham thiền là hiện cái tâm.
202/ Bình thường rất ít chiêm bao nhưng tham thiền thì đêm lại nằm mơ, xin được khai thị ?

203/ Phật-tử mới xin khai thị đlth tham TST.

204/ SP giảng nghĩa “vô thỉ vô sanh” ?

205/ Dùng cách nào phá trừ tập khí hữu lậu từ vô thỉ để được thanh tịnh ?

206/ Làm cái gì “biết” cái đó gọi là tu, so với TST thì “không biết” gọi là tu, xin KT ?

207/ Giữ dâm giới trong Bồ-tát giới là phải giữ như thế nào ?

208/ Trình : Sau một thời gian tham thiền thấy tâm thanh tịnh cho đến liễu liễu thường tri… xin KT ?

209/ Thắc mắc : Cái “có” không có bắt đầu sao lại có thoại đầu ?

210/ Có phải Âm-phủ Dương-gian đồng nhất lý, có 18 tầng Địa-ngục không ?

211/ SP giảng 4 thứ đáp của Đức-phật ?

212/ Sao gọi là Tâm-sở, sao gọi là Tâm-vương ?

213/ Nhân-sinh-quan và Vũ-trụ-quan nghĩa như thế nào ?

214/ Phẩm thứ 15 “tùng địa dũng xuất” trong kinh Pháp-hoa ?

215/ Con không hiểu nghĩa “hồi hướng, công đức & phước đức” ?

216/ Con có một vật trình HT xem có phải là của báo Như-lai khg ? chỗ nào an thân lập mạng ?

217/ Tất cả cái gì ở thế gian này có hình tướng có phải lọt vào sanh trụ dị diệt ?

218/ Phật nói nếu lấy tâm phàm phu mà đo lường cảnh giới của Như-lai cũng như lấy lữa đom đóm đốt núi Tu-di… là sao ?

219/ Kinh Viên-giác nói “tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác” con không hiểu ?

220/ Tham thiền không có phương tiện ăn chay, vậy có Kiến-tánh được không ?

221/ “Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta…Như-lai”, xin SP giảng ?

222/ Phật nói tam tâm đều bất khả đắc, xin SP giải thích ?

223/ Người đời làm việc ác, gặp TST phát tâm tu Kiến-tánh có bị nghiệp chi phối không ?

224/ Con tham chưa được, chỉ niệm câu thoại như niệm Phật, vậy phải làm sao ?

225/ Tham thiền được 1 năm, không còn màng đến việc mua bán, vậy làm sao nuôi con ?

226/ “Nhĩ căn viên thông” trong kinh LN là việc tu của Giáo-môn, sao ngài Hư-vân bảo đó là Khán TĐ ?

227/ Sơ tham trình bày cách dụng công, SP khai thị nghĩa thoại đầu - nghi tình ?

228/ Sám-hối như thế nào mới đúng ?

229/ Tham thoại đầu có được Trí-vô-sư, Trí-vô-sư và Kiến-tánh có giống nhau khg ?

230/ Con trốn đi xuất gia mẹ đòi tự tử, nếu mẹ tự tử con có mang tội khg ?

231/ Có Địa-ngục khg ? người Kiến-tánh có thoát khỏi tội báo khg ?

232/ Giảng ý nghĩa quy-y Tam-bảo (phần đầu) - (phần cuối).

233/ Nghi tình tự động khởi, muốn buông muốn nắm đều không được, vậy phải làm sao ?

234/ Thắc mắc những mâu thuẫn trong Giáo-pháp của Phật ?

235/ Tự ý mình hành thiền khg đúng với Phật pháp có sao khg ?

236/ Một bé thắc mắc người chết có sống lại ?

237/ Trình công phu, xin SP khai thị về cái nhìn ?

238/ Hôm nay có người mới nhiều, SP giảng lại đlth TST ?

239/ Có người không tu, thường ngày rất dữ nhưng khi mất lại biết ngày giờ không hiểu tại sao ?

240/ “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”, con không phân biệt được cái nào là tâm, là thức ?

241/ Giảng các loại thiền ?

242/ Tại sao các vị kiến tánh không gọi là Phật mà gọi là Tổ ?

243/ Vì mãi giữ Chánh-niệm nên không biết có rơi vào tịch tịnh không ?

244/ Tụng Kinh như thế nào mới đúng, có công đức nào trong việc tụng Kinh khg ?

245/ Cái nghĩa Vô-trụ, Vô-sanh là không có chỗ, vậy SP làm sao mà giảng được ?

246/ Cái vi tế vô minh là như thế nào ?

247/ Bảo-sở, Kiến-tánh là gì ? Kiến-tánh có thể tự biết không ?

248/ Phá xong ngã chấp và pháp chấp là Kiến-tánh chưa ?

249/ “Ngộ” là ngộ cái gì ?

250/ Trình công phu… xin SP khai thị về cái « nhìn » ?

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: Út Ẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn