17:04 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Audio Giải Đáp » Giải đáp thắc mắc tst - mp3

Giảng Kinh Lăng Nghiêm (Phần 1)

Thứ năm - 10/04/2014 01:54 Xem: 2963
01 - Giải đề kinh Lăng Nghiêm và lời dịch.
02 - Tại sao gọi là mãn hạ Tự Tứ ?
03 - Quyết tuân theo pháp bình đẳng.
04 - Ma Đăng Già dùng tà chú Phạm Thiên.
05 - Anan chỉ ham học rộng nghe nhiều.
06 - Lấy gì để thấy? Ai biết sự ham thích?
07 - Phá chấp tâm trong thân và ngoài thân.
08 - Phá chấp tâm ẩn sau con mắt - nhắm mắt thấy tối.
09 - Phá chấp sự suy nghĩ là tâm.
10 - Phá chấp tâm ở chính giữa.
11 - Phá chấp “tất cả vô trước” là tâm.
12 - Cúng dường trai tăng là cầu siêu.
13 - Phật hỏi A-nan "ngươi lấy gì để thấy?"
14 - Khách trần.
15 - Nắm rồi lại mở, mở rồi lại nắm.
16 - Sa-ma-tha, Tam-ma-đề, Thiền-na.
17 - Vua Ba-tư-nặc đứng dậy bạch Phật.
18 - Trong thân có gì chẳng diệt chăng?
19 - Thanh tịnh pháp thân tức diệu tâm.
20 - Duyên tâm và sắc với các tâm (P1) (P2) (P3).
21 - Ngươi thấy được ta là do cái kiến tinh.
22 - Súc sanh lại làm người - ngộ đi đầu thai.
23 - Kiến tinh không thể trả về.
24 - Làm sao biết chân tánh của con? (P1) (P2)
25 - Kiến tinh này là ngươi chẳng phải vật.
26 - Tánh thấy là con mà chẳng ai khác (P1) (P2).
27 - Bậc hữu học ngơ ngác nghĩa này.
28 - Thị và phi thị, kiến tinh - sắc không (P1) (P2).
29 - Kiến kiến tức là bản kiến tự hiện.
30 - Sao gọi là vọng kiến Biệt Nghiệp?
31 - Sao gọi là vọng kiến Đồng Phận?
32 - Chẳng phải hòa hợp và không hòa hợp.
33 - Sắc ấm vốn vô sanh.
34 - Thọ ấm vốn vô sanh.
35 - Tưởng ấm vốn vô sanh.
36 - Hành ấm vốn vô sanh.
37 - Thức ấm vốn vô sanh.
38 - Sao nói các pháp chẳng tự sanh?
39 - Giác ngộ phải 3 A-tăng-kỳ kiếp.
40 - Phật tánh chúng sanh - tâm vắng lặng.
41 - Không mập mà lại sợ mập nhịn ăn.
42 - Tu đổ nghiệp thì như thế nào?
43 - A la hán đến vô thỉ vô minh chưa?
44 - Nhãn nhập vốn vô sanh.
45 - Nhĩ nhập vốn vô sanh.
46 - Ý nhập - nhãn căn, sắc trần vốn vô sanh.
47 - Ý căn với pháp trần vốn vô sanh.
48 - Nhãn căn, sắc trần, nhãn thức vô sanh.
49 - Ý căn, pháp trần, ý thức giới vô sanh.
50 - Tánh thức đại vốn vô sanh.
51 - Tánh vốn sạch, bỗng sanh hữu vi?
52 - Cái giác bất minh gọi là minh giác.
53 - Do giác minh thành lỗi lầm.
54 - Sao nói công dụng Trương Bảo Thắng?
55 - Thế nào là vô tâm?
56 - Tham thiền không giữ được cuộc sống.
57 - Đại ý của 4 thừa phật giáo.
58 - Thế nào là tầu hỏa nhập ma?
59 - Không tin Phật thuyết là phỉ báng!
60 - Làm sao thùng sơn lũng đáy?
61 - Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.
62 - Cái không đã sẵn sàng.
63 - Làm sao khỏi bị hiểu lầm?
64 - Chứng minh bề trái - vô ký nghiệp.
65 - Không ta không người.
66 - Các pháp đều phi - ngộ rồi vũ trụ trở lại!
67 - Tánh vọng như thế làm sao có nhân?
68 - Nhớ hết diệu lý như cát sông Hằng.
69 - Tiểu thừa chưa làm, sao lên Đại thừa?
70 - Phá ngã chấp, sau mới tu lên pháp cao.
71 - Hư Vân hoằng dương Thiền và Tịnh Độ.
72 - Giúp ích cho người ta thì như thế nào?
73 - Duy Ma Cật im lặng, Văn Thù tán thán.
74 - Hai nghĩa quyết định lúc mới phát tâm.
75 - Đập bể hư không.
76 - Sao gọi là thế giới chúng sanh?
77 - Nhãn căn diệu viên.
78 - Phân biệt đệ nhất nghĩa và thắng nghĩa.
79 - La Hầu La đánh một tiếng chuông (P1) (P2) (P3).
80 - Thắt kết (P1) (P2) (P3).
81 - Lục mở nhất tiêu (P1) (P2) (P3) (P4).
82 - Âm thanh - Sắc tướng - Hương trần (P1) (P2) (P3).
84 - Nhiếp cả lục căn, tịnh niệm tương tục.
 
Xem tiếp Phần cuối >>


Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: tst

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lang nghiem 1

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn