15:34 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Sách Hướng Dẫn Tham Thiền

Tông Phong Tàng Thư

Thứ sáu - 11/10/2013 15:17 Xem: 6084
Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, lìa kinh một chữ tức đồng ma thuyết...
Dịch giả Thích Duy Lực

Dịch giả Thích Duy Lực

Nhằm bảo lưu tài liệu gốc về TST do thầy Duy Lực dịch và trước tác, BBT đã cố gắng sao lục lại dưới dạng web (.html) rất tiện cho việc tra cứu offline bằng các trình duyệt web, đối với máy bàn hay máy xách tay các bạn có thể tải về file nén Tongphongtangthu 2014.rar, dùng chương trình winRAR để giải nén rồi mở tập tin index.htm (trang chủ) bằng trình duyệt web.
Bạn nào muốn tải dạng ebook để xem trên Kindle (
Mobipocket Read) thì tải file có đuôi (.prc); nếu dùng smartphone, ipad, máy tính bảng thì tải file có đuôi (.epub) xem bởi ứng dụng ibooks : 

I. Sách Hướng Dẫn Tham Thiền : 
- Phật pháp với Thiền-tông: (phatphapvoithientong.prc), (phatphapvoithientong.epub).
- Đường lối tham Tổ-sư-thiền: (duongloithuchanhtst.prc), (duongloithuchanhtst.epub).
- Danh từ thiền học: (danhtuthienhoc.prc), (danhtuthienhoc.epub).
- Tâm linh và khoa học trong Phật-pháp: (tamlinhvakhoahoctrongpp.prc), (tamlinhvakhoahoctrongpp.epub).
- Vũ trụ quan thế kỷ 21: (vutruquantheky21.prc), (vutruquantheky21.epub).
- Yếu chỉ Phật-pháp: (yeuchiphatphap.prc), (yeuchiphatphap.epub).
- Yếu chỉ kinh Hoa-nghiêm: (yeuchihoanghiemkinh.prc), (yeuchihoanghiemkinh.epub).
- Yếu chỉ kinh Diệu pháp liên hoa: (yeuchiphaphoakinh.prc), (yeuchiphaphoakinh.epub).
- Yếu chỉ luận Trung quán: (trungquanluan.prc), (trungquanluan.epub).
 
II. Kinh và Ngữ Lục :
- Bát-nhã Tâm kinh: (kinhbatnha.prc), (kinhbatnha.epub).
- Duy-ma-cật sở thuyết kinh: (kinhduymacat.prc), (kinhduymacat.epub).
- Pháp bảo đàn kinh: (kinhphapbaodan.prc), (kinhphapbaodan.epub).
- Kim cang kinh: (kinhkimcang.prc), (kinhkimcang.epub).
- Lăng già kinh: (kinhlanggia.prc), (kinhlanggia.epub).
- Lăng nghiêm kinh: (kinhlangnghiem.prc), (kinhlangnghiem.epub).
- Viên giác kinh: (kinhviengiac.prc), (kinhviengiac.epub).
- Bá trượng quảng lục và ngữ lục: (batruongnguluc.prc), (batruongnguluc.epub).
- Cội nguồn truyền thừa TST: (coinguontruyenthua.prc), (coinguontruyenthua.epub).
- Công-án của phật Thích-ca và tổ Đạt-ma: (congancuaphatthichca.prc), (congancuaphatthichca.epub).
- Duy tâm quyết: (duytamquyet.prc), (duytamquyet.epub).
- Đại huệ ngữ lục: (daihuenguluc.prc), (daihuenguluc.epub).
- Đại thừa tuyệt đối luận: (daithuatuyetdoiluan.prc), (daithuatuyetdoiluan.epub).
- Lâm tế ngữ lục: (lamtenguluc.prc), (.lamtenguluc.epub).
- Tham thiền cảnh ngữ: (thamthiencanhngu.prc), (thamthiencanhngu.epub).
- Tham thiền phổ thuyết: (thamthienphothuyet.prc), (thamthienphothuyet.epub).
- Thiền thất khai thị lục: (thienthatkhaithiluc.prc), (thienthatkhaithiluc.epub).
- Tín tâm minh tịch nghĩa giải: (tintamminhtichnghiagiai.prc), (tintamminhtichnghiagiai.epub).
- Triệu luận lược giải: (trieuluanluocgiai.prc), (trieuluanluocgiai.epub).
- Bữu tạng luận: (buutangluan.prc), (buutangluan.epub).
- Truyền tâm pháp yếu: (truyentamphapyeu.prc), (truyentamphapyeu.epub).
- Trung phong pháp ngữ: (trungphongphapngu.prc), (trungphongphapngu.epub).
- Góp nhặt lời thánh hiền: (gopnhatloi.prc), (gopnhatloi.epub).
Các lỗi trước đây đã được khắc phục, các bạn vui lòng tải lại phiên bản mới 2014, nếu phát hiện sai sót vui lòng liên lạc thichdaophat@gmail.com. Chúc các bạn thành công và giới thiệu cùng bạn bè.

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: tst

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn