21:33 ICT Thứ tư, 24/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Pháp Âm Khai Thị

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Theo Dấu Chân Xưa » Sưu tầm

Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm

Thứ sáu - 29/03/2013 05:40 Xem: 4492
... chỉ là danh từ
Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm

Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm

1. Bởi vì bản tánh của nền tảng thì không thể diễn tả, nên nền tảng (tự tánh) chỉ là một danh từ.

2. Bởi vì trong con đường, không có cái gì để trải qua và không có ai trải qua, nên con đường chỉ là một danh từ.

3. Bởi vì trong sự thật không có cái gì để thấy và không ai thấy, thành ngữ thấy tánh chỉ là một danh từ.

4. Bởi vì trong trạng thái bổn nhiên, không có cái gì để thiền định và không có ai thiền định, nên kinh nghiệm chỉ là một danh từ.

5. Bởi vì trong bản tánh tối hậu không có cái gì để được làm và không có ai làm, nên hạnh chỉ là một danh từ.

6. Bởi vì trong rốt ráo không có cái gì để giữ gìn và không có ai giữ gìn, nên nguyện chỉ là một danh từ.

7. Bởi vì rốt ráo không có cái gì để tích tập và không có ai là người tích tập, nên hai sự tích tập (thế gian & xuất thế gian) chỉ là một danh từ.

8. Bởi vì rốt ráo không có cái gì để tịnh trừ và không có ai là người tịnh trừ, nên hai che chướng (phiền não & sở tri) chỉ là danh từ.

9. Bởi vì rốt ráo không có cái gì để từ bỏ và không có ai là người từ bỏ, nên sanh tử chỉ là một danh từ.

10. Bởi vì rốt ráo không có cái gì để đạt được và không có ai là người đạt được, nên quả chỉ là một danh từ.

Đây là mười điều chỉ là danh từ.

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: Trích từ những lời dạy của ngài Gampopa

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn